Zabezpieczenie terenu budowy

 

Podczas budowy poza zabezpieczeniem całego placu budowy, wywieszeniem odpowiedniej tabliczki informującej o zakazie wstępu osobom nieupoważnionym na teren budowy, musimy dodatkowo zabezpieczyć wszystkie wykopy. Wszystko to, by uniknąć wypadków, które mogą się źle skończyć i przysporzyć mnóstwo problemów skutkujących np. opóźnieniem budowy.

Jak zabezpieczyć wykop na budowie

zabezpieczenie wykopówOznakowanie w odpowiedni sposób każdego wykopu leży w gestii właściciela budowy. Jest to wymagane przez instrukcję bezpieczeństwa i higieny pracy. Nikt nie chciałby wpaść do dziury o głębokości kilku metrów przez czyjeś niedopatrzenia. Zabezpieczenie wykopów polega na oznakowanie go w taki sposób, aby wykop był widoczny z dużej odległości i żeby nie można było do niego wpaść. Zabezpieczenie najczęściej jest wykonane z desek. Drewniana konstrukcja zwraca na siebie uwagę. Widząc takie coś na terenie budowy, powinniśmy wiedzieć, że jest to miejsce niebezpieczne i zbliżając się do niego, powinniśmy uważać. Do tak zabezpieczonego wykopu nie da się wpaść przez przypadek. Jeśli ktoś się mimo wszystko w nim znajdzie musiał to zrobić specjalnie i sam sobie jest winny. Nawet jeśli zdarzy się wypadek, to inspekcja pracy ani nadzór budowlany nie nałoży żadnej kary na właściciela budowy. Jeśli chcemy być pewni na sto procent, że wykopy na naszej budowie są widoczne z daleka i odpowiednio zabezpieczone, to poza konstrukcją z desek możemy rozwiesić dodatkowo biało-czerwoną taśmę. Taka taśma jest widoczna z co najmniej pięćdziesięciu metrów.

Nie zależnie od wielkości budowy, nawet jeśli jest to budowa domu jednorodzinnego, to powinniśmy zabezpieczyć wszystkie niebezpieczne miejsca na całym terenie. Nie jest to wymagające ani czasochłonne zadanie, a może oszczędzić nam sporo problemów. Możemy do tego wykorzystać deski, które kupiliśmy na budowę domu, ponieważ po wylaniu fundamentu możemy rozebrać całą konstrukcję zabezpieczającą.