Skoordynowany system rozliczenia czasu pracy

Zgodnie z wymiarem czasu pracy powinien być ustalany harmonogram czasu pracy pracownika, proporcjonalnie do jego wymiaru etatu. Ustalając harmonogram nie możemy przekroczyć maksymalnych dopuszczalnych wymiarów (zarówno w dniach, jak i w godzinach). Należy tu pamiętać o zagwarantowaniu pracownikowi odpowiedniej łącznej liczby dni wolnych od pracy, oraz gwarantowanych przepisami okresów odpoczynku.

Rozliczanie i ewidencja czasu pracy

program do ewidencji czasu pracyW niemal każdej firmie, w której pracuje określona liczba ludzi, powinien istnieć skoordynowany system rozliczenia czasu pracy. Obecne na rynku programy umożliwiają rejestrowanie czasu pracy na wiele różnych sposobów, w zależności od wymagań użytkownika. Inaczej do rejestracji czasu pracy podchodzi biuro rachunkowe, otrzymujące od klienta raz w miesiącu sumaryczne podsumowanie godzin przepracowanych, nadliczbowych i nocnych, z których mają zostać wyliczone wynagrodzenia, a inaczej, firma produkcyjna importująca do programu kompletne dane z rejestratora czasu pracy. Dobry program do ewidencji czasu pracy, będzie więc wymagał indywidualnego podejścia, oraz możliwości ewentualnych modyfikacji funkcji i harmonogramów. W przypadku harmonogramu, ważne jest aby istniała możliwość uszczegółowienia, poprzez wprowadzenie tak zwanych wyjątków w planie pracy. Użytkownik powinien również pamiętać o kontroli zgodności planu z przepisami. Dodatkowym zagadnieniem jest praca nocna, która jest kolejnym wyznaczonym czasem przez pracodawcę.

Za każdą przepracowaną w ustalonym przedziale godzinę, należy się dodatek w wysokości 20% stawki godzinowej, wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jeśli praca wykonywana w porze nocnej jest jednocześnie pracą w nadgodzinach, to poza w/w dodatkiem pracownikowi należy się dopłata do nadgodzin, jest to zawsze dodatkowe 100% wynagrodzenia.