Projekty zabezpieczeń technicznych w obiektach

Instalacje wpływające na bezpieczeństwo osób przebywających w obiekcie powinny być zaprojektowane w najlepszy możliwy sposób oraz wykonane tak żeby zapewnić ich długotrwałe i niezawodne użytkowanie. Wszystkie wyżej wymienione cele przyczyniają się do konieczności nieustannego szkolenia projektantów, którzy projektują takie instalacje.

Ochrona przeciwpożarowa budynku wymaga fachowego podejścia

fachowe projektowanie instalacji ppożStały postęp technologiczny dostarcza bowiem nieustannie nowych technologii, które są bardziej skuteczne oraz niezawodne. Na bezpieczeństwo ludzi wpływają praktycznie wszystkie instalacje, w które jest wyposażony nowoczesny budynek. Zaliczyć do nich można między innymi instalacje: elektryczną, wentylacyjną, gazową, wodno-kanalizacyjną czy klimatyzację. Oprócz typowo użytkowych instalacji, które zostały wymienione powyżej istnieją również takie, które mają zapewnić bezpieczeństwo w ściśle określonych warunkach na przykład wystąpienia zagrożenia pożarowego. Właśnie w tym przypadku niezbędne jest fachowe projektowanie instalacji ppoż, które zapewni odpowiednią niezawodność oraz skuteczność funkcjonowania sprzętu wchodzącego w skład instalacji. Do urządzeń przeciwpożarowych, które są z reguły instalowane na obiekcie zaliczyć można między innymi: czujki pożarowe, centralę pożarową, ręczne ostrzegacze pożarowe, stałe urządzenia gaśnicze czy sygnalizatory pożarowe. Uzupełnieniem instalacji mogą być chociażby klapy oddymiające czy podręczny sprzęt gaśniczy.

Innym typem instalacji, która poprawia bezpieczeństwo oraz usprawnia akcję ewakuacyjną podczas ewentualnego zagrożenia pożarowego jest oświetlenie awaryjne. Postęp technologiczny wymaga na projektantach instalacji nieustanny rozwój zawodowy oraz śledzenie rynku. Na sektor zabezpieczeń pożarowych największy wpływ mają normy krajowe i międzynarodowe, które określają typ oraz sposób użycia urządzeń.