Profesjonalne szkolenia z bhp

 

Każdy pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia swoim pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Szczegóły tej odpowiedzialności zawarte są w Kodeksie Pracy, odpowiednie ustawy oraz wiele innych rozporządzeń Ministra Pracy i Polityki socjalnej. Jednym z podstawowych zadań jest organizowanie szkoleń dla wszystkich zatrudnionych w firmie.

Szkolenie bhp dla pracowników

dobre szkolenia bhp warszawaPracownik przystępując do pracy musi przejść na początek szkolenie wstępne. W określonych przedziałach czasowych odbywają się kolejne szkolenia, tzw. szkolenia okresowe. Częstotliwość przeprowadzania szkoleń okresowych uzależniona jest od stanowiska jakie zajmuje pracownik. Przykładowo osoba pracująca na stanowisku robotniczym wykonująca prace szczególnie niebezpieczne będzie musiała przechodzić szkolenie raz na rok. Z kolei pracownicy administracyjno-biurowi wymagają szkolenia nie rzadziej, niż raz na sześć lat. Pracodawca oczywiście nie musi organizować szkoleń osobiście. Dobre szkolenia bhp warszawa przeprowadza wiele firm zewnętrznych, specjalnie się w tym specjalizujących. Treść szkolenia jest zróżnicowana w zależności od pracy jaką wykonują słuchacze. Po odbytym szkoleniu muszą zostać wypełnione odpowiednie dokumenty. Po odbyciu szkolenia wstępnego pracownik podpisuje oświadczenie zawierające datę i miejsce szkolenia oraz jego imię i nazwisko. Oprócz tego w aktach osobowych trzeba przechowywać kartę szkolenia. Dokumenty te są niezbędne w razie kontroli.

Dobre szkolenie bhp, to takie po którym słuchacze czegoś się nauczą i będą stosować się do przyjętych norm, które mają na celu chronić ich samych. Pracownik powinien być świadomy wagi bezpieczeństwa pracy. Pozwala to zapobiegać nieszczęśliwym wypadkom, często mającym poważne konsekwencje. Ale też przyczyniać się do komfortu pracy i profilaktyce chorób zawodowych.