Profesjonalna obsługa drona

Aby móc wykorzystywać drona do celów innych niż rekreacyjne i sportowe, trzeba zdobyć odpowiednie uprawnienia, takie jak chociażby świadectwo UAVO. Do jego uzyskania konieczne jest ściśle określone szkolenie oraz ukończenie osiemnastu lat. Mówi o tym rozporządzenie z 19 września 2016 r. Szkolenie musi odbyć się w ośrodku szkoleniowym wpisanym na listę ośrodków szkoleniowych ULC.

Co daje profesjonalne szkolenie?

profesjonalne szkolenia na dronyPrzede wszystkim zaletą profesjonalnego szkolenia jest możliwość ubiegania się na jego postawie o przewidziane prawem świadectwa uprawniające do obsługi drona dla celów innych niż rekreacyjne i sportowe. Na podstawie tego, jakim bezzałogowym statkiem powietrznym zdaje się egzamin, taki jego rodzaj i waga są  wpisywane do świadectwa UAVO. Jednak zdany egzamin na którymkolwiek rodzaju statku bezzałogowego jest podstawą nabycia uprawnień UAV. Co istotne, koszty uzyskania uprawnień nie są wcale wygórowane i nie wykraczają poza możliwości przeciętnego Kowalskiego. Egzamin teoretyczny bowiem kosztuje 53 zł, egzamin praktyczny 105 zł, zaś wydanie świadectwa UAVO 43 zł. Nieco inaczej wyglądają koszty, jakich wymagają profesjonalne szkolenia na drony. Ich cena waha się od 1 000 do 3 000 złotych i zależy od szkoły oferującej takie usługi. Do tego należy doliczyć koszty wymaganych badań lekarskich – tutaj sytuacja również zależy od konkretnej przychodni. Orientacyjna kwota oscyluje koło 200 złotych. Warto z pełną starannością odbywać szkolenie na drony, aby zdobyć stosowna wiedzę i przepustkę do egzaminów.

Kursant musi oczywiście posiąść wiedzę teoretyczną oraz umiejętność pilotażu, co jest potem weryfikowane na egzaminach teoretycznych i praktycznych. Program szkoleń realizuje ogólne wytyczne ULC. Większość szkół oferuje egzaminy pod koniec szkolenia. W przeciwnym wypadku trzeba skorzystać z oficjalnej listy certyfikowanych egzaminatorów i samodzielnie umówić się na egzamin.