Prezyzyjne i dokładne badania urtradźwiękowe spoin

Testy ut wykorzystują energię dźwiękową o wysokiej częstotliwości do przeprowadzania badań i dokonywania pomiarów. Kontrola ultradźwiękowa może być wykorzystana do wykrywania i określania wad, charakteryzacji materiałów. Jest to jedna z nieniszczących metod przeprowadzania testów. 

Główne zalety badań ultradźwiękowych

badania ultradźwiękowe spoinTypowy system kontroli ut składa się z kilku jednostek funkcjonalnych, takich jak odbiornik, przetwornik i urządzenia wyświetlające. Odbiornik to urządzenie elektroniczne, które może wytwarzać elektryczne impulsy wysokiego napięcia. Kierując się impulsami, przetwornik generuje energię ultradźwiękową o wysokiej częstotliwości. Energia dźwięku przenika przez materiały w postaci fal. Kiedy na ścieżce fali występuje nieciągłość (na przykład pęknięcie), część energii zostaje odbita z powrotem od powierzchni wady. Sygnał fali odbitej jest przekształcany jest na sygnał elektryczny przez przetwornik i wyświetlany na ekranie. Testy ultradźwiękowe lub badania ultradźwiękowe spoin to bardzo przydatną i wszechstronną metodą. Niektóre z zalet kontroli ultradźwiękowej, to: głębokość penetracji wykrywania lub pomiaru defektów, która jest lepsza niż w przypadku innych metod badań nieniszczących, w przypadku użycia techniki echa impulsowego wymagany jest tylko dostęp jednostronny, jest bardzo dokładny w określaniu pomiarów i szacowaniu rozmiaru i kształtu. Jednym z największych zastosowań badań ultradźwiękowych jest kontrola spoin po procesie spawania.

Techniki różnią się ze względu na materiał spawalniczy, grubość spoiny czy proces spawania.  Niektóre rozwiązania wymagają specjalnego wyposażenia. Przykładem są środowiska o  wysokiej temperaturze. Do takich zastosowań zaprojektowane są  sondy z wykorzystaniem materiałów wysokotemperaturowych.