Instalacja do mieszania półproduktów

Procesy technologiczne wymagają zapewnienia odpowiednich warunków i parametrów. Jest to szczególnie istotne wszędzie tam, gdzie następuje mieszanie kilku półproduktów w wyniku czego powstaje produkt końcowy. W celu utrzymania produkcji na odpowiednim poziomie jakościowym wymagane jest bardzo dobranie odpowiednich proporcji składników.

Odpowiednie proporcje środków chemicznych

instalacje dozujące środki chemiczneCzynność ta zachodzi w specjalnych naczyniach, które są do tego celu przystosowane. Niektóre z nich posiadają zwiększoną odporność na czynniki chemiczne, inne zaś posiadają większą wytrzymałość na temperaturę. Wynika to z faktu zróżnicowania procesów technologicznych oraz ich optymalnych parametrów, które są niezbędne do prawidłowej reakcji. W celu zapewnienia odpowiednich proporcji stosuje się instalacje dozujące środki chemiczne. Instalacje te zapewniają docelowe i precyzyjne dozowanie środków chemicznych, które w wielu przypadkach składają się na produkt końcowy. Przykładem może być tutaj chociażby proszek do prania, który składa się z kilku półproduktów wymieszanych razem. Inna część odpowiada za odplamianie a inna za zapach. W celu uzyskania produktu końcowego, którym jest proszek należy wymieszać poszczególne składniki ze sobą w odpowiednich proporcjach. Właśnie do tego stosuje się instalacje dozujące środki chemiczne takie jak chociażby odplamiacze w proszku. Instalacje te muszą spełniać szereg warunków, które definiują ich prawidłową pracę w obiekcie przemysłowym. W zależności od zastosowania instalacja może się różnić w sposób diametralny – rury doprowadzające środki chemiczne mogą być wykonane z innych materiałów.

W przypadku wymogu stosowania instalacji odpornej na wysokie temperatury, z reguły stosuje się materiały takie jak stal. Odpowiednią odporność na różne związki chemiczne, które oddziałują z otoczeniem uzyskuje się w wyniku stosowania tworzyw sztucznych, które nie wchodzą w reakcję z wyżej wspomnianymi środkami.