Genetyka w hodowli bydła mlecznego

Problemy Grzegorza zaczęły się niewinnie. Jego krowy wysokowydajne krowy mleczne miały problemy z wymionami. Subkliniczne zapalenia tego narządu, czyli tak zwane mastitis, powodowały spadek mleczności a wkrótce wykluczył niektóre sztuki bydła z produkcji. Kolejne ćwiartki zasuszały się. Leczenie czasami przynosiło sukcesy lecz często oznaczało konieczność sprzedaży niektórych zwierząt. Rozpoczął poszukiwanie innego rozwiązania.

Krzyżowanie towarowe w zwiększaniu efektywności produkcji mlecznej

efektywne krzyżowanie towarowe bydłaTelefony do lekarzy weterynarii z całej Polski w tym z ośrodków uniwersyteckich, wyszukiwanie informacji w internecie, prasie tematycznej i książkach o hodowli dały efekt. Okazało się, że współczesne zwierzęta są coraz słabsze ze względu na słabą ich genetykę. Zamykanie się w obrębie jednej rasy bydła przynosi pewne korzyści gdyż można uzyskać coraz wyższe osiągi produkcyjne ale brak różnorodności genetycznej doprowadza do osłabienia innych czynników. Czystej rasy krowy HF wydzielają dużo mleka lecz są coraz niej odporne na choroby. Rozwiązaniem okazało się efektywne krzyżowanie towarowe bydła za pomocą nasienia innych ras. I tak krowy mleczne można krzyżować z mięsnymi, które są znacznie bardziej wytrzymałe na warunki środowiska. Przy odpowiednim doborze nasienia uzyskane mieszańce nie będą znacznie mniej wydajne od czystych krów HF za to wykazywać będą się dobrą zdrowotnością, wytrzymałością na warunki środowiska a także większą masą co jest dodatkową zaletą w momencie gdy krowę należy już sprzedać. Nową modą jest hodowla jednocześnie krów mlecznych i małego stada mięsnego w celu zapewnienia gospodarstwu większej wszechstronności i możliwości krzyżowania osobników tych dwóch grup.

Pan Grzegorz zastosował zmianę genetyki stada i poprawiło to znacznie sytuację jego zwierząt. Pozbył się przewlekłych zapaleń wymion a także innych problematycznych chorób. Dotychczasowy problem, który pochłaniał mnóstwo czasu gospodarza teraz jest już tylko przykrym wspomnieniem które przyniosło nowe doświadczenie.